۱۴۰۳ شنبه ۵ خرداد
شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
جهش توليد با مشاركت مردم
انتخاب رنگ:
دسته بندی مطالب
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلی جدیدمنو اصلی جدید
صفحه اصلی
میز خدمت الکترونیک
معرفی خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قبض الکترونیک</span>خدمات قبض الکترونیک
سامانه ثبت شماره تلفن همراه
اپلیکیشن خدمات غیرحضوری برق ایران
راهنمای اپلیکیشن خدمات غیرحضوری برق ایران
سامانه آنلاین پرداخت الکترونیکی قبوض ساپا
مشاهده و چاپ قبوض
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه های فروش انشعاب</span>آیین نامه های فروش انشعاب
ضوابط بخشودگی های انرژی و انشعاب برق
آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
قوانین و مقررات فروش برق
بخشنامه فروش انشعاب
معافیت های فروش انشعاب
قوانین و مقررات صنعت برق
قوانین و آیین نامه های معاملات
استانداردهای صنعت برق
قوانین بهره برداری
ایمنی در صنعت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاریخچه و حوزه فعالیت شرکت
خط مشی
منشور اخلاقی
ساختار سازمانی
نقشه استراتژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف و برنامه ها</span>اهداف و برنامه ها
راهبرد مشارکت
بیانیه چشم انداز و ماموریت
خدمات قابل ارائه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مدیر عامل</span>دفتر مدیر عامل
معرفی مدیر عامل
دفتر حراست و امور محرمانه
دفتر روابط عمومی
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
مدیران عامل سابق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر
ارتباط با مدیران
آدرس و نقشه دسترسی به شرکت
شهرستان و بخش ها
ستاد خبری حراست
سایت شرکت های توزیع
سازمان های بالا دستی صنعت برق
ارتباط با مسئولین خدمات
ارتباط با مسئولین پورتال
Collapse منو اصللی جدید_1منو اصللی جدید_1
صفحه اصلی
ثبت شماره همراه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیشخوان خدمات الکترونیک مشترکین</span>پیشخوان خدمات الکترونیک مشترکین
راهنمای خدمات مشترکین
خدمات الکترونیک صنعت برق
اپلیکیشن برق
راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک
پرداخت الکترونیکی قبوض
راهنمای پرداخت الکترونیکی قبوض
مشاهده و چاپ قبوض
راهنمای قرائت کنتورهای دیجیتال
محاسبه هزینه برق مصرفی
خدمات سازمانها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رسانی و آیین نامه ها</span>اطلاع رسانی و آیین نامه ها
آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تعرفه های برق و شرایط عمومی
سامانه تلفنی پرداخت قبوض 1521
سامانه شکایات
درگاه ملی خدمات دولت همراه
درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه های فروش انشعاب</span>آیین نامه های فروش انشعاب
ضوابط بخشودگی های انرژی و انشعاب برق
آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
قوانین و مقررات فروش برق
بخشنامه فروش انشعاب
معافیت های فروش انشعاب
قوانین و مقررات صنعت برق
قوانین و آیین نامه های معاملات
استانداردهای صنعت برق
قوانین بهره برداری
ایمنی در صنعت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاریخچه و حوزه فعالیت شرکت
خط مشی
منشور اخلاقی
نمودار سازمانی
نقشه استراتژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف و برنامه ها</span>اهداف و برنامه ها
راهبرد مشارکت
بیانیه چشم انداز و ماموریت
خدمات قابل ارائه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مدیر عامل</span>دفتر مدیر عامل
معرفی مدیر عامل
دفتر حراست و امور محرمانه
دفتر روابط عمومی
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
مدیران عامل سابق
معاونت ها و مدیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
ارتباط با ما
اطلاعات تماس حوزه ستادی
آدرس و نقشه دسترسی به شرکت
شهرستان و بخش ها
ستاد خبری حراست
سایت شرکت های توزیع
سازمان های بالا دستی صنعت برق
مسئول بارگذاری محتوای جایگاه و مدیر پورتال
Collapse منو عممودی_1منو عممودی_1
میز خدمت الکترونیک
پرداخت الکترونیکی قبوض
مدیریت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> برنامه ریزی و مهندسی</span> برنامه ریزی و مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مهندسی و نظارت</span>دفتر مهندسی و نظارت
دستورالعملهای مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهره برداری و دیسپاچینگ</span>بهره برداری و دیسپاچینگ
گروه ایمنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت بحران و پدافند غیر عامل</span>مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
وظایف سازمانی
قوانین و دستورالعمل ها
آموزش
اقدامات و گزارش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
پایگاه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی ایلام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع انسانی</span>منابع انسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی</span>آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
کتابخانه دیجتال توانیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگی</span>امور فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
امور فرهنگی توانیر
نماز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری</span>دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی عملکرد</span>ارزیابی عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جشنواره شهید رجایی</span>جشنواره شهید رجایی
چک لیست و دستورالعمل ها
مستندات قانونی شاخص ها
محورهای ارزیابی عملکرد استانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت دانش</span>مدیریت دانش
سامانه ثبت تجارب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
شیوه نامه استقرار نظام مدیریت سبز
زمانبندی کارگروه مدیریت سبز
انواع پسماند
راهنما صرفه جویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
سازمان حفاظت محیط زیست استان ایلام
شهرداری استان ایلام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ممیزی یکپارچه صنعت آب و برق</span>ممیزی یکپارچه صنعت آب و برق
نرم افزار ممیزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
ممیزی یکپارچه توانیر
نظام جامع پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمه و درمان</span>بیمه و درمان
تیپ قرارداد بیمه و درمان 97-98
تعرفه خدمات درمانی
مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد
آیین نامه شماره 74
مساعدت درمانی 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تربیت بدنی</span>تربیت بدنی
نرم افزار ورزش در محل کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ویژه کارکنان</span>ویژه کارکنان
فیش حقوقی
نظام جامع پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقیقات</span>تحقیقات
اولویت های تحقیقاتی
روش پبشنهادی تحقیق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انرژی های پاک و تجدیدپذیر</span>انرژی های پاک و تجدیدپذیر
احداث نیروگاه خورشیدی
سامانه ثبت نام مشترکین متقاضی
مولد گازسوز مقیاس کوچک
درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک
سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا)(ورود مشترکین)
سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا)(ورود پیمانکاران)
سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا)(ورود ناظرین)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بانوان </span>امور بانوان
اهداف
روانشناسی و تربیتی
امور بانوان توانیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زیرسایت ها</span>زیرسایت ها
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
روابط عمومی
پیمانکاران
ایمنی
روابط عمومی
دفتر حقوقی
کم توان و کم بینایان
بازنشستگان
Collapse منو عمودیمنو عمودی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیشخوان خدمات الکترونیک مشترکین</span>پیشخوان خدمات الکترونیک مشترکین
راهنمای خدمات مشترکین
اپلیکیشن برق
راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک
پرداخت الکترونیکی قبوض
راهنمای پرداخت الکترونیکی قبوض
مشاهده و چاپ قبوض
راهنمای قرائت کنتورهای دیجیتال
محاسبه هزینه برق مصرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رسانی و آیین نامه ها</span>اطلاع رسانی و آیین نامه ها
آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تعرفه های برق و شرایط عمومی
سامانه تلفنی پرداخت قبوض 1521
اپلیکیشن اطلاع رسانی خاموشی ها (سام)
سامانه شکایات
درگاه ملی خدمات دولت همراه
درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد
مدیریت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> برنامه ریزی و مهندسی</span> برنامه ریزی و مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مهندسی و نظارت</span>دفتر مهندسی و نظارت
دستورالعمل های توانیر
دستورالعملهای مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">GIS</span>GIS
دستورالعمل ها GIS
فرم های بروز رسانی
کتابچه دستاوردها
سامانه سنم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهره برداری و دیسپاچینگ</span>بهره برداری و دیسپاچینگ
گروه ایمنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت بحران و پدافند غیر عامل</span>مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
وظایف سازمانی
آموزش
اقدامات و گزارش ها
قوانین و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
پایگاه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی ایلام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع انسانی</span>منابع انسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی</span>آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
کتابخانه دیجتال توانیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگی</span>امور فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
امور فرهنگی توانیر
نماز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری</span>دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی عملکرد</span>ارزیابی عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جشنواره شهید رجایی</span>جشنواره شهید رجایی
چک لیست و دستورالعمل ها
مستندات قانونی شاخص ها
محورهای ارزیابی عملکرد استانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت دانش</span>مدیریت دانش
سامانه ثبت تجارب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
شیوه نامه استقرار نظام مدیریت سبز
زمانبندی کارگروه مدیریت سبز
انواع پسماند
راهنما صرفه جویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
سازمان حفاظت محیط زیست استان ایلام
شهرداری استان ایلام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ممیزی یکپارچه صنعت آب و برق</span>ممیزی یکپارچه صنعت آب و برق
نرم افزار ممیزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
ممیزی یکپارچه توانیر
نظام جامع پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارکنان و رفاه</span>کارکنان و رفاه
دستورالعمل تشویق دانش آموزان ممتاز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمه و درمان</span>بیمه و درمان
تیپ قرارداد بیمه و درمان
مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد
آیین نامه شماره 74
بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق
بیمه ایثارگران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تربیت بدنی</span>تربیت بدنی
نرم افزار ورزش در محل کار
اطلاع رسانی سلامت اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ویژه کارکنان</span>ویژه کارکنان
نظام جامع پیشنهادات
تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تولید پراکنده</span>تولید پراکنده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انرژی های پاک و تجدیدپذیر</span>انرژی های پاک و تجدیدپذیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه مهرسان</span>سامانه مهرسان
سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا)(ورود مشترکین)
سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا)(ورود پیمانکاران)
سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا)(ورود ناظرین)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مولدهای مقیاس کوچک</span>مولدهای مقیاس کوچک
مولد گازسوز مقیاس کوچک
درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بانوان </span>امور بانوان
اهداف
روانشناسی و تربیتی
امور بانوان توانیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زیرسایت ها</span>زیرسایت ها
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
روابط عمومی
پیمانکاران
ایمنی
روابط عمومی
دفتر حقوقی
Collapse menumodiratmasrafmenumodiratmasraf
اهداف و چشم اندازها
مدیریت مصرف چیست؟
محاسبه هزینه مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سمت تقاضا</span>مدیریت سمت تقاضا
تعریف مدیریت سمت تقاضا
اهمیت مدیریت سمت تقاضا
منافع اجرای مدیریت سمت تقاضا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و ضوابط اجرایی</span>قوانین و ضوابط اجرایی
قانون اصلاح الگوی مصرف
بهینه سازی مصرف انرژی در برنامه ششم توسعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مربوط به طرح ها</span>اطلاعات مربوط به طرح ها
ضوابط اجرائی پاسخگویی بار
فرم های تفاهم نامه مشترکین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف انرژی الکتریکی</span>مدیریت مصرف انرژی الکتریکی
تازه ها و دانستنی ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چند رسانه ای</span>چند رسانه ای
اپلیکیشن خانه مجازی
بروشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهکارهای بهینه سازی مصرف</span>راهکارهای بهینه سازی مصرف
برچسب انرژی
شدت مصرف انرژی
لامپ کم مصرف
نرم افزار سرمابها
توصیه هایی درخصوص مدیریت مصرف برق
آگاهسازی زمان بهینه مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روش های بهینه سازی مصرف</span>روش های بهینه سازی مصرف
خانگی
مدارس و آموزشگاههای علمی
کشاورزی
صنعتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مفاهیم نوین مدیریت سمت تقاضا</span>مفاهیم نوین مدیریت سمت تقاضا
ذخیره سازی انرژی
استفاده از اینترنت اشیاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات مدیریت بار و انرژی</span>آمار و اطلاعات مدیریت بار و انرژی
ترازنامه انرژی ایران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف در سایر کشورها</span>مدیریت مصرف در سایر کشورها
روش های مدیریت مصرف در کشورهای دیگر
فعالیت های فرهنگ سازی مدیریت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالعات و پژوهشها</span>مطالعات و پژوهشها
دفتر تحقیقات شرکت توزیع
دفتر تحقیقات شرکت توانیر
پژوهشگاه نیرو
پرسش های متداول
تماس با ما
Collapse menuimnimenuimni
قانون کار
بروشور ایمنی
آیین نامه های اداره کار
حریم در شبکه های برق
قانون مجازات اسلامی
توصیه های ایمنی شهروندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توصیه های ایمنی همکاران</span>توصیه های ایمنی همکاران
تمرینات ورزشی ساده در محیط کار
صعود و فرود از تیرهای برق
ایمنی کار در کارگاه ها
ویژگی های لباس کار شب نما
Collapse tahghighattahghighat
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و دستورالعمل ها</span>قوانین و دستورالعمل ها
آیین‌نامه نظارت بر پروژه‌هاى تحقیقاتى
آیین نامه تعریف فعالیتهاى تحقیقاتى در صنعت بر ق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها،فرآیندها و راهنماها</span>فرم ها،فرآیندها و راهنماها
فرم خلاصه گزارش پروژه‌های تحقیقاتی خاتمه‌یافته
فرم تعریف پروژه
فرم داوری پروژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت های تحقیقاتی</span>اولویت های تحقیقاتی
اولویت های تحقیقاتی سه ماهه اول 1400
اولویت های تحقیقاتی سال 1399
اولویت های تحقیقاتی سال 1398
اولویت های تحقیقاتی سال 1397
اولویت های تحقیقاتی سال 1396
اولویت های تحقیقاتی سال 1395
محورها و زیرمحورهای تحقیقاتی مورد تایید توانیر
عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت توانیر و زیرمجموعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگروه های تحقیقات</span>کارگروه های تحقیقات
هدف و کارگروه ها
مقالات و آثار علمی
معرفی و ارتباط با ما
پروژه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
سامانه ملی تحقیقات توانیر(ساتب)
سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوریآدرس: ایلام، بلوار مدرس، شرکت توزیع برق استان ایلام
کد پستی: 6931995487 نمابر:  08433330005
تلفن: 08433333020-08433333040
پست الکترونیکinfo[at] bargh-ilam.ir
کانال اطلاع رسانی پیام رسان سروش ilambargh@
 
تاریخ بروز رسانی 1403/03/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق ایلام می باشد.
Powered by DorsaPortal